Mýty o drevodomoch

…v DREVODOME je zlá zvuková izolácia…

Tento problém spočíva v nesprávnom technologickom postupe, alebo tzv. „tenkých stenách“ . Základom je návrh konštrukcie stropu tak, aby bol dostatočne pevný, teda aby sa pri zaťažení neprehýbal. Ďalej sa do konštrukcie stropu vkladajú pružné materiály na báze minerálnych, sklených alebo drevných vlákien, ktoré kročajový útlm riešia výborne. V prípade vysoko nadštandardných požiadaviek je možné do konštrukcie stropu zakomponovať aj liatu betónovú dosku, alebo betónovú dlažbu. Podlaha druhého nadzemného podlažia sa realizuje ako “plávajúca”. Voľné položenie dosiek bez ich pevného spojenia so základnou konštrukciou stropu preruší všetky akustické mosty.

…životnosť DREVODOMU je výrazne nižšia ako murovaného domu…

Drevostavby vydržia to isté, čo očakávate od murovaného domu. Problematikou každej stavby totiž nie je životnosť konštrukcie, ale tzv. morálne zastarávanie. Zrýchľujúce sa životné tempo, technologický pokrok, ale aj sociálne zmeny vyžadujú každých 15 až 20 rokov vykonať rekonštrukciu domu. Ako príklad môžeme uviesť, že aj Albert Einstein si v roku 1925 postavil svoje sídlo v Nemecku práve ako panelovú drevostavbu. Dom stojí dodnes.

…v montovaných domoch sú plesne…

Problematika plesní je spôsobená zlým návrhom, nekvalitným prevedením alebo nevhodným spôsobom užívania stavby. Plesne sa objavujú väčšinou z dôvodu nízkej povrchovej teploty steny v interiéri. Technológiou konštrukčných izolovaných panelov SIP, sa tieto neduhy neobjavujú. Nekvalitné alebo chýbajúce izolácie v stenách nie sú v „sendvičovej“ technológii možné, pretože izolačné polystyrénové jadro je základnou súčasťou panelu a bez správne vykonaného izolačného jadra by sa panel nedal vyrobiť. Okrem toho pridávame ešte vonkajšiu izoláciu.

… požiarna odolnosť DREVODOMU je oproti murovaným domom nulová…

Každá technológia, pre stavbu murovaných domov aj pre montáž drevostavieb musí prejsť certifikáciou podľa Zákona o technických požiadavkách na výrobky. Tieto podmienky zaručujú bezpečnosť voči požiarnemu riziku. Projekt plánovanej stavby musí zároveň obsahovať požiarnu správu, bez ktorej by investor vôbec nedostal stavebné povolenie. V prípade panelových konštrukcií plní protipožiarne opatrenia samotný „sendvičový systém“. Okrem špeciálne upravenej OSB dosky ho tvoria samozhášavý polystyrén v jadre panelu, interiérové dosky a samozrejme aj kompaktný zatepľovací systém a fasáda.

… DREVODOM je v prípade živelnej pohromy nestabilný…

Domy postavené technológiou SIP panelov, ktoré postihli živelné pohromy, zostali stáť takmer bez poškodenia. Je to dané konštrukciou panelu, teda tuhým izolačným jadrom obojstranne a celoplošne olepeným OSB doskou. Pevnostné charakteristiky panelov spoločne so špeciálnymi spojmi, ktoré sa vykonávajú lepením v kombinácii so sponami alebo skrutkami, dávajú týmto druhom stavieb povestnú pevnosť a tuhosť napriek pomerne nízkej vlastnej hmotnosti.Napíšte nám Zavolajte nám